دلم میگه ی روزی باز میای کنار پنجره

خوب میدونی که عاشقت پشت دره منتظره

خبر داری توی حیاط گلای باغچه خشکیدن

پروانه ها پر زدنو کبوترا پر کشیدن

خبر داری که بعد تو به روز من چی اومده شاید بهت گفته کسی

این روزا حال من بده خبر داری همه میگن

بعد تو دیوونه شدم , با بی کسی همسایه و

با غصه هم خونه شدم

با غصه هم خونه شدم

رو پله های خونتون با خوش خیالی میشینم

پشت در بسته ی این خونه خالی میشینم

رو پله های خونتون میرم تو فکر اون روزا

یادم میاد کنار تو چه خوب بودن گذشته

چه خوب بودن گذشته

یه شاخه گل برای تو

به یاد عشق اون روزا

یه مشت خاک برای من

با یادی از گذشته ها

با یادی از گذشته ها

♫♫♫

منبع : وب سایت پردیس موزیک